PLAN KONTROLI SEKTOROWYCH PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA 2019 r.

Na stronie UODO opublikowany został „Roczny plan kontroli sektorowych na 2019 rok”. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, kontroli UODO w 2019 r. mogą spodziewać podmioty z sektora prywatnego, publicznego, organów ścigania i sądów, zdrowia oraz zatrudnienia i szkolnictwa. W ramach kontroli sektora prywatnego, UODO zapowiada w pierwszej kolejności kontrole podmiotów zajmujących się telemarketingiem, badanie poprawności podstaw prawnych stosowanych u brokerów baz danych oraz profilowania przez banki i ubezpieczycieli. Kontroli poddany zostanie…