PRACE NAD USTAWAMI SEKTOROWYMI NA FINISZU

21 marca 2019 roku Senat bez poprawek przyjął ustawę dostosowującą krajowe przepisy do wymogów wynikających z RODO. Ustawa zostanie wkrótce przekazana do podpisu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy…