ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Przepisy wprowadzające w życie RODO do krajowego porządku prawnego zostały uchwalone i weszły w życie 4 maja 2019 roku. Ustawa nowelizuje 168 innych ustaw obowiązujących w polskim systemie prawnym. Zmiany dotyczą różnych instytucji i aktów prawnych. W kodeksie pracy sprecyzowano zakres danych, które może pobierać pracodawca, w tym okoliczności i warunków wyrażania przez pracownika zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. W kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzono m.in. rozwiązania…