Indywidualne warsztaty dla firm!

Nowa Perspektywa Ochrony Danych – jak dopasować procedury do nowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw? #WARSZTAT INDYWIDUALNY dla firm Szanowni Państwo, widać wyraźnie, że sposób prowadzenia działalności biznesowej w erze „po pandemii” będzie zdecydowanie inny od tego znanego nam do połowy marca. Wyzwania, przed którymi stoimy wiążą się również z bezpieczeństwem danych w firmie dziś i w najbliższych miesiącach  – w kontekście prób wyłudzeń, włamań do systemów IT, a także nowych form komunikacji z klientami czy organizacji pracy…

Prawo czy bezprawie – wpływ pandemii na ochronę danych osób fizycznych

Wydarzenia ostatnich tygodni wywołały chaos informacyjny w kwestii dopuszczalności przetwarzania przez pracodawców danych o stanie zdrowia pracowników, a w szczególności podstawy prawnej takiego działania na tle przepisów RODO. Pandemia koronawirusa 2019-nCoV rodzi jednak także inne wątpliwości związane z ochroną danych osobowych, które wyjaśnia Dorota Echaust-Przybytniak, Deputy Legal Director, RK RODO. Na czym polegały wątpliwości pracodawców? Kontrowersje powstały nie tylko w odniesieniu dopuszczalności pomiaru temperatury i możliwości stałego…

Projekt Kodeksu Branżowego złożony do Prezesa UODO

W dniu 18 lutego 2020 r., po zakończeniu trwających kilka miesięcy konsultacji społecznych, RK RODO złożyło w imieniu naszego Klienta wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zatwierdzenie przygotowanego kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych. Kodeksy branżowe tego typu mają na celu praktyczne sprecyzowanie obowiązków podmiotów z danej branży dotyczących spełniania wymogów wynikających z RODO. Twórcy rozporządzenia zachęcają organizacje branżowe, stowarzyszenia i inne…

Plan kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2020 rok

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił plan kontroli sektorowych na 2020 rok. W najbliższych miesiącach pod lupą znajdą się m.in. instytucje finansowe wykonujące kopie dowodów osobistych. Z czego wynikają kontrole w tym zakresie i kto jeszcze może spodziewać się wizyty kontrolerów?   Kopiowanie dowodów osobistych przez banki W piśmie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z sierpnia 2019 roku (dostępne na stronie https://uodo.gov.pl/pl/file/2343) wskazano na przesłanki dopuszczalności kopiowania…

Branżowy kodeks dot. ochrony danych osobowych

Trwają konsultacje nad branżowym kodeksem dotyczącym ochrony danych osobowych dla branży doradców podatkowych. Propozycja brzmienia kodeksu, opracowanego przez RK RODO na zlecenie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, dostępna jest pod adresem https://krdp.pl/aktualnosciall.php/10/6126. Zachęcamy do zapoznania się z treścią kodeksu i zgłaszanie wszelkich uwag do jego postulowanego brzmienia.

Swobodny przepływ danych – konferencja

28 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza szereg zapisów, dzięki którym wymiana handlowa na terenie Unii Europejskiej będzie znacznie łatwiejsza, ale też formułuje wobec branży ICT szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz przejrzystości działania. W związku z powyższym aktem prawnym, Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało konferencję „Jednolity Rynek Cyfrowy…

BLISKO 3 MILIONY ZŁOTYCH KARY OD URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję nakładającą karę finansową w wysokości ponad 2,8 mln zł (660 000 EUR) za naruszenie przepisów RODO. Kara nałożona została na sklep internetowy Morele.net za niewystarczające zabezpieczenia organizacyjne (w zakresie monitorowania potencjalnych zagrożeń dotyczących nietypowych zachowań w sieci) i techniczne (w zakresie zabezpieczeń), które skutkowały uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną dostępu do bazy danych klientów. Organ nadzorczy nakładając na Morele.net najwyższą…

NOWE ZASADY KSEROWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH

12 lipca wejdą w życie nowe zasady dotyczące kserowania i innych form archiwizacji dokumentów publicznych, w tym dowodów osobistych, paszportów czy praw jazdy. Za złamanie przepisów ustawy grożą kary, nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.  Nowelizacja ma na celu m.in. walkę z coraz powszechniejszym procederem kradzieży tożsamości. Osoby fizyczne przekazują małym i średnim przedsiębiorcom swoje dowody osobiste czy paszporty, m.in. przy wypożyczaniu samochodów, sprzętu sportowego, czy podczas podpisywania…

Badanie pracownika alkomatem nadal tylko w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do trzeźwości

Zgodnie z najnowszą interpretacją UODO, wejście w życie w dniu 4 maja 2019 r. nowelizacji Kodeksu pracy poprzez dodanie art. 22[1b] dotyczącego przetwarzania przez pracodawcę danych biometrycznych, nie uprawnia pracodawców do poddawania pracowników rutynowej kontroli trzeźwości nawet za ich zgodą. UODO przyznaje, że informacja o stanie trzeźwości jest wiedzą z zakresu zdrowia pracownika, stanowi tym samym dane biometryczne w rozumieniu art. 22[1b] Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak,…